CRM LÀ GÌ?

CRM được viết tắt từ tên tiếng anh: “Customer Relationship Management” tạm dịch là quản lý quan hệ khách hàng. Có thể hiểu đơn giản là doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình hình thành nên các mối quan hệ khách hàng trung thành trong doanh nghiệp.

CMR LIÊN QUAN MẬT THIẾT VỚI ĐỐI TƯỢNG NÀO?

LỢI ÍCH CỦA CRM

 

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN

Tên của bạn

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp